Nieuw van Operatie Farma!
Wij hebben in samenwerking met Ipsen Farmaceutica het boek ‘De behandeling van spasticiteit na een CVA in de praktijk’ samengesteld en uitgebracht.

Dit boek is geschreven voor en door zorgverleners vanuit diverse disciplines die betrokken zijn bij de ketenzorg rondom de vaak kwetsbare CVA-patiënt.