Title Image

De kracht van beeld

Wil je dat jouw boodschap impact heeft op jouw doelgroep?

Maak jouw medische, complexe informatie helder met de kracht van beeld. Met een infographic, animatie of video zorg je voor een boodschap die eenvoudig te begrijpen en goed te onthouden is. Als creatief bureau ontzorgen we jou in het hele traject van script tot animatie.

Uit onderzoek blijkt ook dat de meeste Nederlanders content het liefst bekijken via video of animaties.
Op een gemiddelde dag heeft:

• 85% van alle Nederlanders van 13 jaar of ouder minimaal 10 minuten audiovisuele content gekeken;
• 62% heeft radio of muziek geluisterd;
• 56% heeft via een elektronisch apparaat met anderen gecommuniceerd en
• 50% heeft een printmedium gelezen (al dan niet digitaal).

Bron: ocwincijfers.nl

 

Mensen begrijpen beter

Wij geloven in de kracht van beeld en eenvoudig taalgebruik. Zo wordt complexe informatie begrijpbaar.
Met een infographic, animatie of video maak je je medische boodschap begrijpelijk.
Hoe meer zintuigen je prikkelt, hoe beter de boodschap onthouden wordt.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen?